Imienne zezwolenie do obsługi wózka widłowego.

Samo ukończenie kursu na wózki widłowe i uzyskanie uprawnień UDT w postaci zaświadczenia kwalifikacyjnego nie wystarczy abyśmy mogli poruszać się wózkiem podnośnikowym po terenie zakładu pracy. Zgodnie z przepisami musimy jeszcze przejść instruktaż na stanowisku pracy u nowego pracodawcy, który nas zatrudnił w charakterze kierowcy operatora wózka jezdniowego podnośnikowego i uzyskać od niego tzw. imienne zezwolenie do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego. Takie imienne zezwolenie jest dopuszczeniem naszej osoby przez pracodawcę uprawniającego nas do obsługi wózka podnośnikowego danego typu. Pamiętajmy również, że za każdym razem kiedy zmienia się typ wózka np. z podnośnikowego na naładowny czy ciągnikowy taki instruktaż musimy przejść ponownie i za każdym razem zakończyć go pozytywnym egzaminem końcowym. Poniżej podaje wzór imiennego zezwolenia wydawanego przez pracodawcę do obsługi wózka jezdniowego podnośnikowego danego typu.

…………………………………………………

( pieczęć zakładu pracy )

Zezwolenie nr  ……/…… r.

do kierowania wózkiem jezdniowym z napędem silnikowym po terenie zakładu pracy.

Pan(i):       …………………………………………………

PESEL:     …………………………………………………

Jest uprawniony(a) do kierowania wózkami następujących typów (wpisać typ: podnośnikowe, naładowne, unoszące, ciągnikowe, specjalne):

– ………………………….

– ………………………….

– ………………………….

Zezwolenie wydaje się na podstawie zaświadczenia ukończenia kursu,

nr. ……………….., oraz po ukończeniu instruktażu na w/w wózkach.

Po komisyjnym sprawdzeniu znajomości topografii terenu i charakterystycznych cech ładunków podlegających transportowi oraz instrukcji obsługi wózka uprawnia się naszego pracownika do kierowania i operowania wózkami jezdniowymi według wyróżnionych typów. Niniejsze zaświadczenie należy pokazywać organom kontroli zewnętrznej i wewnętrznej.

Pouczenie:

  1. Zezwolenie jest ważne na terenie zakładu pracy, który je wydał.
  2. Prowadzenie pojazdu bez zezwolenia jest zabronione.

Zezwolenie może być cofnięte:

– w razie stwierdzenia, ze kierowca nie przestrzegał zasad bezpiecznej pracy, a w szczególności gdy spowodował zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi,

– na wniosek lekarza, który stwierdził utratę zdrowia w stopniu uniemożliwiającym wykonywanie pracy kierowcy wózka.

………………………………                                                                                ……………………………

( data wystawienia )                                                                         ( podpis osoby upoważnionej )

( Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. Dz. U. nr.70, poz.650 )

Reklamy

Kurs na wózki widłowe

Już we wcześniejszych tekstach dałem wam do zrozumienia, że osoby mające w swoim CV kurs na wózki widłowe niemal zawsze znajdą pracę. Potrzebuje ich niemal każda większa firma mająca magazyn do składowania swoich produktów.

Po zdanym kursie możemy starać się o prace jako magazynier i operator wózka widłowego. Znajdziemy pracę w firmach z sektora produkcyjnego, firmach budowlanych, dużych sklepach przy rozładunku towarów czy portach. Zwłaszcza osobom bezrobotnym stwarza to idealną szansę na zatrudnienie – wiele z Powiatowych Urzędów Pracy organizuje szkolenia finansowane ze środków Unii Europejskiej. Czytaj dalej

Do czego mojej firmie potrzebny wózek?

Przejdźmy od razu do sedna sprawy i odpowiedzmy sobie na pytanie zawarte w temacie artykułu: „Do czego mojej firmie potrzebny wózek?

Nie każda firma potrzebuje wózek widłowy, obyć się mogą bez niego zwłaszcza małe przedsiębiorstwa. W przypadku dużych firm, jakie posiadają magazyny, wózek widłowy wydaje się być nieodzownym elementem parku maszynowego. Element ten potrafi znacząco wpłynąć na wydajność osiąganą na stanowisku magazyniera. Nie skłamię jeżeli stwierdzę, że może on odgrywać znaczącą rolę i przenosić się na zwiększenie zarobków oraz efektywniejsze wykorzystanie przestrzeni w magazynie. Czytaj dalej

Witajcie na blogu

Drogi internauto, mam przyjemność przywitać cię na blogu „Wózek widłowy” jaki co oczywiste będzie traktował o tych jakże popularnych maszynach. Będziemy tu kierować się naszą maksymą jaka brzmi: „Ogólna charakterystyka i wiadomości o kursach”.

Na co dzień pracuje w firmie zajmującej się sprzedażą wózków widłowych oraz ich naprawą, firmie jaka współpracuje z Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego zajmującym się przeprowadzaniem kursów zawodowych. Dzięki temu możecie być pewni, że informacje jakie tu znajdziecie pochodzą z pierwszej ręki, od osoby związanej z branżą, osoby jaka nie plecie „trzy po trzy”.

Głównym terenem działania mojej firmy jest województwo łódzkie, mimo to sprzedaż prowadzimy w całym kraju i jeżeli miałbyś do mnie jakieś pytanie to nie wahaj się go zadać chociażby w jakimś komentarzu pod wpisem.

Mam nadzieję, że wraz z wami, aktywnie komentującymi wpisy stworzymy branżowego bloga na jakim każdy zainteresowany tematem wózków widłowych znajdzie informacje jakich szukał. Jako, że jest to mój pierwszy wpis to sugestie odnośnie kolejnych wpisów proponuję dawać pod tym artykułem.